Impacto - шаблон joomla Joomla

Сдружение БУЛЛАБ е национална, неправителствена, неполитическа организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, които работят в областта на измерване, изпитване, анализи както и на органите за контрол в Република България.

Сдружение БУЛЛАБ е създадено през 1997 г. в град София в отговор на необходимостта от самостоятелно "лоби" на сектора да говори в един глас пред Правителството на Република България, ИА БСА, Европейската комисия и други официални органи по въпроси, засягащи цялата общност. 

От 1998 г. БУЛЛАБ е единствен пълноправен активен член на EUROLAB, като представлява интересите на общността чрез представителството си в EUROLAB - гласът на лабораториите в Европа.

 

Уважаеми колеги,

Единствено Буллаб, в качеството си на пълноправен член на Евролаб има възможност да получава и предоставя информация по съществени въпроси, пряко свързани с дейността на членовете си. Евролаб от своя страна чрез лабораторния комитет на ЕА – Париж (която по силата на специално споразумение с ЕК има де юре и де факто компетентност по тези въпроси) активно участва в решаването на тези въпроси. В случая става дума за акредитацията по новия БДС EN ISO/IEC 17025:2017. Сега ви информираме за три въпроса,  получили ясен отговор и получени при нас в началото на април 2019:

1 a) Необходимо ли е лаборатория, която не е правила каквито и да било промени на своите помещения от последната оценка/надзор да предоставя доказателства че тези помещения са подходящи (само поради новия ISO/IEC 17025).

1 b) Включва ли оценката при акредитацията също съответствие с национални правни изисквания (като имот и собственост, която не се отразява на дължимата по ISO/IEC 17025) компетентност по отношение на помещенията)?

1 c) и ако отговорът на въпрос 1 b) е да”, има ли разлика по отношение на стандарта дали тези помещения са собственост на лабораторията или са просто наети?

  1. На какво ниво трябва да се прави идентификация на риска от лабораторията съгласно новия стандарт ISO / IEC 17025: 2017? В по-глобален мащаб или по-подробно за всички процеси?
  2. Колко често и кога лабораторията би трябвало да определя риска от безпристрастност? За клиента - с всяко искане или веднъж годишно?

 

Прилагаме отговорите на тези въпроси в оригинал на английски език, за да можете да ги ползвате пряко във вашата дейност.

 

Прилагаме също така и проекта на документ на ЕА – Париж свързан със същия стандарт The Assessment And Accreditation of Opinions and Interpretations Using ISO/IEC 17025:2017 - Оценката и акредитация на мнения и тълкувания, при използване на ISO / IEC 17025: 2017, по който да се изрази мнение, преди окончателното му приемане и прилагане. Практиката е националните представители, в случая Буллаб чрез Евролаб предоставят на ЕА обобщено становище. Затова можете да изразите до Буллаб вашата позиция относно документа, като ние ще обобщим всички български мнения. Срокът за това е 17 май 2019.

Файловете можете да изтеглите ТУК

 

 

 

  

Важно за акредитираните лаборатории! 

 

Буллаб преведе на български език документите на Евролаб за прехода към новата версия на стандарта 17025. Комплектът съдържа - наръчника, който предлагаме от юни 2018, 20 рецепти по отделните ключови въпроси и техните референтни материали. Цената е 200 лева, а за членовете на Буллаб 170 лева. Тези които са закупили наръчника ще получат само 20 рецепти за 70 лева. Заявката трябва да включва данните за фактура.

Интереса си можете да заявите на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., след което ще получите фактура с банковите подробности на Буллаб и след заплащането й ще получите на посочения от вас адрес материалите. Тези материали са само за лично ползване от закупилите го и не може да се разпостраняват, копират и предоставят по какъвто и да било начин на други лица.

 

 

 

ЕВРОЛАБ информира - http://www.eurolab.org/newsarticle.aspx?NewsId=265 за

 

Международен майсторски клас по внедряване на ISO/IEC 17025:2017 „ От теория към практика“

 

Международният майсторски клас по внедряване на ISO / IEC 17025: 2017 “От теория към практика” ще се проведе на 1-3 април 2019 г. в конферентния център на Свободния университет в Брюксел (VUB) и ще бъде организиран съвместно от VUB, AiM и Хърватското дружество по метрология.

 

Участвайте и се връщайте в къщи с решения:


Този международен майсторски клас ще събере, от една страна, лабораторния персонал, който отговаря за внедряването, прилагането, подобряването и функционирането на системата за управление на лабораториите с опитни международни лектори. Те ще обсъдят и най-важното ще проучат как да прилагат променения международен стандарт ISO / IEC 17025. Подобни класове бяха организирани през април 2018 г. в Загреб и през декември 2018 г. в Брюксел, с участници от единадесет различни държави, които се присъединиха и споделиха своите проблеми и опит. Фокусът на това тридневно събитие ще бъде практическото прилагане на новия стандарт. Намерението е да има много диалогичен курс, с учене, основано на проблеми. Участниците ще си тръгнат със знания и умения, за да преминат от теория към практическо приложение и да открият кой е най-рентабилният начин за адаптиране на стандарта към тяхната организация. Те също така ще имат възможност да обсъдят с лекторите и техните ръководители специфичните въпроси, с които се сблъскват.

 

Кои ще бъдат лекторите на този майсторски клас?


Няколко международни обучители от различни европейски страни, всички богато опитни специалисти. За повече подробности относно техническата и социалната програма, както и за използваната методология за обучение, моля консултирайте се с www.ec4le.eu.
За повече информация, моля, вижте листовката тук.

  

 

 

 

последна актуализация 09.04.2019 г.