Impacto - шаблон joomla Joomla

Сдружение БУЛЛАБ е национална, неправителствена, неполитическа организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, които работят в областта на измерване, изпитване, анализи както и на органите за контрол в Република България.

Сдружение БУЛЛАБ е създадено през 1997 г. в град София в отговор на необходимостта от самостоятелно "лоби" на сектора да говори в един глас пред Правителството на Република България, ИА БСА, Европейската комисия и други официални органи по въпроси, засягащи цялата общност. 

От 1998 г. БУЛЛАБ е единствен пълноправен активен член на EUROLAB, като представлява интересите на общността чрез представителството си в EUROLAB - гласът на лабораториите в Европа.

 

 

Уважаеми членове на Буллаб,

УС на Буллаб, в връзка с решението си от свиква Редовно общо отчетно изборно събрание на Сдружение Буллаб на
04. Октомври 2018г. от 13.30ч. в София, в сградата на Софарма АД - Кула А. конферентна зала.

при следния дневен ред:

1. Отчет за периода - 2014-2018г на УС на Буллаб.

2  Изменение и допълнение на Устава.

3. Позиция на Буллаб към институциите свързани с Буллаб на национално и европейско ниво.

4. Избор на Председател, зам. председател, гл. секретар и членове на УС на Буллаб. Избор на председател на КК на Буллаб и членове на КК на Буллаб.

5. Разни.

 

 

Важно за акредитираните лаборатории! 

Буллаб, в отговор на интереса на българските лаборатории по време на семинара във Варна преди ОС на Евролаб на 17 и 18 април 2018 т.г. с участници от представители на други държави-членки от Евролаб и национално определения срок от ИА БСА за предоставяне на план за преход към новата версия на БДС/EN/ISO/IEC 17025 до 1 юли 2018  преведе плана и ръководството на Евролаб за такъв преход.

Предлагаме на вашето внимание превода на български език на ръководството на Евролаб в пълния обем от 32 страници на цена от 100 лева.

Закупилите го, ще получат безплатно и примерния план на Евролаб за такъв преход на български език.

Интереса си можете да заявите на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., след което ще получите фактура с банковите подробности на Буллаб и след заплащането й до 1 ден ще получите на посочения от вас ел.адрес материалите в pdf формат. Тези материали са само за лично ползване от закупилите го и не може да се разпостраняват, копират и предоставят по какъвто и да било начин на други лица. Прилагаме мостра от четири страници от този превод на ръководството, което може да изтеглите ТУК.

Буллаб, при набиране на средства от продажбата на това ръководство, ще преведе и 20 рецепти, цитирани в колелото, така че до края на 2018 г. да има пълния комплект от материалите на Евролаб на български език.

 

  

Евролаб участва активно в дейността на Европейската агенция по акредитация чрез комитета за лабораториите. Евролаб поиска от Буллаб мнение/ становише/ въпроси по дейностите свързани с акредитация на лабораториите, за да бъдат обобщени със становищата на другите членове.

Прилагаме образеца който може да изтеглите ТУК.за представяне на вашето мнение. Моля в срок до 21 август 2018 да ни изпратите ваше мнение/ позиция/ въпроси. 

 

 

последна актуализация 04.09.2018г.