Impacto - шаблон joomla Joomla

Сдружение БУЛЛАБ е национална, неправителствена, неполитическа организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, които работят в областта на измерване, изпитване, анализи както и на органите за контрол в Република България.

Сдружение БУЛЛАБ е създадено през 1997 г. в град София в отговор на необходимостта от самостоятелно "лоби" на сектора да говори в един глас пред Правителството на Република България, ИА БСА, Европейската комисия и други официални органи по въпроси, засягащи цялата общност. 

От 1998 г. БУЛЛАБ е единствен пълноправен активен член на EUROLAB, като представлява интересите на общността чрез представителството си в EUROLAB - гласът на лабораториите в Европа.

 

 

 

 

 

Важно за акредитираните лаборатории! 

 

Буллаб преведе на български език документите на Евролаб за прехода към новата версия на стандарта 17025. Комплектът съдържа - наръчника, който предлагаме от юни 2018, 20 рецепти по отделните ключови въпроси и техните референтни материали. Цената е 200 лева, а за членовете на Буллаб 170 лева. Тези които са закупили наръчника ще получат само 20 рецепти за 70 лева. Заявката трябва да включва данните за фактура.

Интереса си можете да заявите на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., след което ще получите фактура с банковите подробности на Буллаб и след заплащането й ще получите на посочения от вас адрес материалите. Тези материали са само за лично ползване от закупилите го и не може да се разпостраняват, копират и предоставят по какъвто и да било начин на други лица.

 

 

 

  

 

 

 

последна актуализация 07.01.2019 г.